UM

浏览/检索结果: 共16条,第1-10条 帮助

限定条件            
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Fluidic shear stress increases the anti-cancer effects of ROS-generating drugs in circulating tumor cells Journal article
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT, 2018,Volume: 172,Issue: 2,Page: 297-312
作者:  Regmi S;  Fung TS;  Lim S;  Luo KQ
收藏  |  浏览/下载:7/0  |  提交时间:2018/10/30
Circulating Tumor Cells  Shear Stress  Reactive Oxygen Species  Apoptosis  Anti-cancer Drugs  Doxorubicin  
Selective Inhibition of Lysine-Specific Demethylase 5A (KDM5A) Using a Rhodium(III) Complex for Triple-Negative Breast Cancer Therapy Journal article
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION, 2018,Volume: 57,Issue: 40,Page: 13091-13095
作者:  Yang, Guan-Jun;  Wang, Wanhe;  Mok, Simon Wing Fai;  Wu, Chun;  Law, Betty Yuen Kwan;  Miao, Xiang-Min;  Wu, Ke-Jia;  Zhong, Hai-Jing;  Wong, Chun-Yuen;  Wong, Vincent Kam Wai;  Ma, Dik-Lung;  Leung, Chung-Hang
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2018/10/30
Drug Discovery  Epigenetics  Medicinal Chemistry  Triple-negative Breast Cancer  
Andrographolide derivative as STAT3 inhibitor that protects acute liver damage in mice Journal article
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY, 2018,Volume: 26,Issue: 18,Page: 5053-5061
作者:  Chen, Shao-Ru;  Li, Feng;  Ding, Mo-Yu;  Wang, Decai;  Zhao, Qi;  Wang, Yitao;  Zhou, Guo-Chun;  Wang, Ying
浏览  |  Adobe PDF(2009Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:347/49  |  提交时间:2018/10/30
Andrographolide  Stat3 Inhibitor  Acute Liver Damage  Inflammation  
Toosendanin, a natural product, inhibited TGF-1-induced epithelial-mesenchymal transition through ERK/Snail pathway Journal article
PHYTOTHERAPY RESEARCH, 2018,Volume: 32,Issue: 10,Page: 2009-2020
作者:  Luo, Weiwei;  Liu, Xin;  Sun, Wen;  Lu, Jin-Jian;  Wang, Yitao;  Chen, Xiuping
浏览  |  Adobe PDF(2621Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:281/25  |  提交时间:2018/10/30
Emt  Erk1/2  Snail  Lung Cancer  Toosendanin  
Anti-cancer effects of Rhizoma Curcumae against doxorubicin-resistant breast cancer cells Journal article
CHINESE MEDICINE, 2018,Volume: 13
作者:  Zhong, Zhangfeng;  Yu, Haibing;  Wang, Shengpeng;  Wang, Yitao;  Cui, Liao
浏览  |  Adobe PDF(2911Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:159/13  |  提交时间:2018/10/30
Rhizoma Curcumae  Multidrug Resistance  Breast Cancer  Abc Transporters  Furanodiene  
Periplaneta americana Ameliorates Dextran Sulfate Sodium-Induced Ulcerative Colitis in Rats by Keap1/Nrf-2 Activation, Intestinal Barrier Function, and Gut Microbiota Regulation Journal article
FRONTIERS IN PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 9
作者:  Ma, Xuewei;  Hu, Yichen;  Li, Xin;  Zheng, Xiaoting;  Wang, Yitao;  Zhang, Jinming;  Fu, Chaomei;  Geng, Funeng
浏览  |  Adobe PDF(4337Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:286/12  |  提交时间:2018/10/30
Ulcerative Colitis  Periplaneta Americana  16s Rrna  Gut Microbiota  Intestinal Immunity  
Ponatinib exerts anti-angiogenic effects in the zebrafish and human umbilical vein endothelial cells via blocking VEGFR signaling pathway Journal article
Oncotarget, 2018,Volume: 9,Issue: 62,Page: 31958-31970
作者:  Nana Ai;  Cheong-Meng Chong.;  Weiting Chen;  Zhe Hu;  Huanxing Su;  Guokai Chen;  Queenie Wing Lei Wong;  Wei Ge
收藏  |  浏览/下载:9/0  |  提交时间:2018/12/11
Angiogenesis  Enos  Huvec  Mapk  Ponatinib  
A novel Ca2+ current blocker promotes angiogenesis and cardiac healing after experimental myocardial infarction in mice Journal article
PHARMACOLOGICAL RESEARCH, 2018,Volume: 134,Page: 109-117
作者:  Cui, Guozhen;  Xin, Qiqi;  Tseng, Hisa Hui Ling;  Hoi, Maggie PuiMan;  Wang, Yan;  Yang, Binrui;  Choi, InLeng;  Wang, Yuqiang;  Yuan, Rong;  Chen, Keji;  Cong, Weihong;  Lee, Simon MingYuen
浏览  |  Adobe PDF(3018Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:124/3  |  提交时间:2018/10/30
Cardioprotection  Angiogenesis  ADTM  Zebrafish  VEGF  
Water soluble fraction from ethanolic extract of Clausena lansium seeds alleviates obesity and insulin resistance, and changes the composition of gut microbiota in high-fat diet-fed mice Journal article
JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS, 2018,Volume: 47,Page: 192-199
作者:  Shen, Shengnan;  Liao, Qiwen;  Huang, Li;  Li, Dan;  Zhang, Qingwen;  Wang, Yitao;  Lee, Simon Ming-Yuen;  Lin, Ligen
浏览  |  Adobe PDF(1563Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:220/26  |  提交时间:2018/10/30
Clausena Lansium  Fat Mass Gain  Insulin Sensitivity  Gut Microbiota  Wampee  
Downregulation of Cyclin B1 mediates nagilactone E-induced G2 phase cell cycle arrest in non-small cell lung cancer cells Journal article
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 2018,Volume: 830,Page: 17-25
作者:  Zhang, Le-Le;  Feng, Zhe-Ling;  Su, Min-Xia;  Jiang, Xiao-Ming;  Chen, Xiuping;  Wang, Yitao;  Li, Ao;  Lin, Li-Gen;  Lu, Jin-Jian
浏览  |  Adobe PDF(3226Kb)  |  收藏  |  浏览/下载:175/23  |  提交时间:2018/10/30
Nagilactone e  Non-small Cell Lung Cancer  Cyclin B1  Cell Cycle  Apoptosis