UM
当前检索式 ((ALL:Yang, Yan))
限定条件 ((Date Issued:2017) AND (Indexed By:SCI))
共9条,第1-9条
TANG YUAN YAN 6 LEE MING YUEN 1 LEUNG CHUNG HANG 1
KOU KIT IAN 1 LU JINJIAN 1 CHEN XIUPING 1
YAN RU 1 LIN LIGEN 1 ZHANG XUANJUN 1