UM
当前检索式 ((ALL:Performance evaluation))
限定条件 ((Document Type:期刊论文))
共65条,第1-20条
WANG YITAO 28 LI SHAOPING 11 WONG PAK KIN 11
FONG SIMON JAMES 9 YAN RU 7 ZHAO JING 6
TANG YUAN YAN 5 VONG CHI MAN 5 ZHOU YICONG 4
CHEN XIAOJIA 4 WANG CHUNMING 3 MOK SENG PENG 3
CARLOS JORGE FERREIRA SILVESTRE 3 LI PENG 3 HU HAO 3
SHU LIANJIE 3 CHING TZE WOOD 3 WANG RUIBING 2
TAM KIN YIP 2 WU ENHUA 2