UM
当前检索式 ((ALL:innovation))
限定条件 ((Indexed By:SSCI))
共10条,第1-10条
WU JIE 16 FU XIAOQING 2 TODD OWEN JACKSON 2
SIU RICARDO CHI SEN 1 CHEN XIAOYUN 1 LIN ZHIMIN 1
HONG FOK LOI 1 HU YUANJIA 1 CHEN TAO 1
SAM KIN MENG 1